Hvilke farer lurer på lageret?
Hvilke farer lurer på lageret?

Når mennesker og maskiner jobber på samme sted er det nesten alltid fare for ulykker. Det finnes i dag ingen måter å 100% eliminere diss farene. Ved å være oppmerksom på hvilke farer som finnes på lageret og sette inn riktige tiltak kan du begrense skade på mennesker, utstyr og produkt. Under har vi listet opp noen mulige farer på lageret og hvordan forebygge disse.

Kollisjon med gående

På et lager er det alltid bevegelse. Mennesker går, varer flyttes og maskiner, som trucker og lifter, beveger seg. Mulighetene for kollisjon og nestenkollisjon er mange. For å sørge for færrest mulig ulykker er det aller viktigste å sørge for at alle som er på lageret er oppmerksom på hvilke farer som finnes og at de tar og følger de retningslinjene som er utarbeidet. 

Skader og ulykker som kommer av uoppmerksomhet eller ukontrollert utstyr er situasjoner som i stor grad kan unngås. Sjåfører som er oppmerksom på  og ikke kjører for fort og bruker riktig signalutstyr som lyd og lys har færre ulykker. I tillegg er det viktig at fotgjengere på lageret er oppmerksomme på hvilke farer og faresoner som finnes og tar riktige forhåndsreglene.

Gjenstander som faller fra høyde

Å lagre i høyden er ofte effektivt, men er også en kilde til kritiske ulykker. Når varer skal flyttes opp eller ned er det det viktig at sjåføren er oppmerksom og er opplært i å se om en last er i ubalanse, skadet eller plassert på en ødelagt pall. Dette er ikke kunnskap som kan overlates til intuisjon, men må læres. Når varer faller, kan det oppstå veldig farlige situasjoner, både hvis det står noe eller noen under eller om det fører til at trucken kommer i ubalanse. Å forstå fysikken som ligger bak hvordan last som er høyt opp oppfører seg, er en svært viktig del av opplæring og er med på å minske risiko for skade på mennesker og gods.

Truck som velter

Trucker som velter er svært farlig både for sjåfør og omgivelsene. Årsakene til velt er vanligvis misforståelse av truckens tyngdepunkt, ustabil eller feil lasting, ujevnt gulv, kjøring i bakke eller for høy fart i sving. Alle disse situasjonene er situasjoner som kan unngås med riktig og jevnlig opplæring, men det er også mulig å redusere risiko ved å investere i innebygd sensorutstyr som samler data og automatisk sender lyd eller lys signal når noe er på veil til å bli ustabilt. 

Vareflyt i omgivelser utenfor lager

Når en truck kjører på et lager eller i en produksjonsenhet har man som oftest god kontroll på hvilke mennesker som beveger seg i lokalet, og kan gi disse sikkerhetsopplæring. Men det er ikke alltid mulig å ha denne kontrollen, som hvis man må kjøre rundt i en butikk, byggevaresenter eller på en offentlig plass. I disse situasjonene kan man ikke lære opp alle involverte og det er derfor spesielt viktig at sjåføren er svært oppmerksom, alltid har sikkerhet i tankene og god visuell oversikt. 

Viktigheten av varselskilter

Hvor ofte leser du advarselskilter på arbeidsplassen din? Som oftest er svaret «en gang». Skilt som henger oppe over lang tid er ikke perfekte, men bør allikevel henges opp. Selv uten daglig oppmerksomhet på varselskilter så kan de redde liv ved at de skaper oppmerksomhet om en potensiell fare. Sørg for at skilt blir hengt opp, er klare, uten for mange instruksjoner på en gang og i god stand! Sørger de for å forhindre bare en farlig situasjon, er det verdt det!

Sørg for lyd- og lys varsler som fungere som de skal

Som en delt av rutinen for å kunne kjøre gaffeltruck skal alle trucker inspiseres før bruk. En viktig del av denne rutine er sjekk av lyd- og lys signaler. Disse signalene er svært viktig for å beskytte alle ansatte som beveger seg i omgivelsene. I tillegg er det viktig at alle som flytter seg rundt på lager er kjent med og tar hensyn til disse varselsignalene.

Spesifikke soner for kjørende og gående

Når det er mulig, bør gående og kjørende ha ulike og spesifikke trafikksoner, akkurat som i vanlig trafikk. Men det er ikke alltid mulig og da må man ha spesifikke trafikkregler for gående og kjørende. Det er også viktig at de gående er spesielt oppmerksomme og oppmuntres til å ta ansvar for egen sikkerhet og får riktig opplæring i hvilke farer som skann oppstå, og i hvilke situasjoner som er spesielt farlige.

Fotgjengerusynlighet er et alvorlig problem

Det er mange faktorer som spiller inn på hvor lett eller vanskelig det er for en sjåfør å se gående; distraksjoner, blinde hjørner, dårlig belysning og andre syns- eller hørselshindringer som hindrer sikt av fotgjenger. Det er viktig å ta alle slike hindringer med i risikoanalyse og sette søkelys på disse hindringene, både ovenfor sjåfør og gående.

Ønsker du å vite mer om sikkerhetssystemer fra Jungheinrich?

Vi har et bredt utvalg sikkerhetssystemer som er med å beskytte både truck, menneske, lager og varer.

Les mer på vår hjemmeside her

Servicetjenester fra Jungheinrich
Servicetjenester fra Jungheinrich

Vårt serviceteam står på døgnet rundt for deg.

Selv når de interne logistikkprosessene blir mer komplekse og utfordrende, vil vi sørge for at du får varer og produkter frem til riktig sted og til riktig tid. Jungheinrich sin kundeservice, support og reservedelslogistikk hjelper deg med å opprettholde sikkerheten og tilgjengeligheten.

Vi sikrer vi at lageret ditt holder et konstant høyt nivå og alltid er tilgjengelig gjennom skreddersydde tjenester, ulike sikkerhets- og opplæringsløsninger og global levering av originale reservedeler.

Har du i tillegg behov for én eller flere trucker, har vi en stor utleieflåte av gaffeltrucker bestående av alle typer trucker. Alle truckene er tilgjengelige for øyeblikkelig utleie. Og når det dukker opp en uventet servicesak er det enkelt å bruke Jungheinrich Call4Service-appen. Våre serviceeksperter er raskt på plass. 


Jungheinrich landsdekkende service

Vi sørger for at driftsstans blir historie


Truckservice

Vi gjør det enkelt å reparere gaffeltrucker og reduserer kostbare driftsstanser og serviceproblemer. Enten du har én av våre trucker, eller fra en annen produsent sørger vi for at alle truckene dine er raskt i drift igjen. Med et stort nettverk av serviceteknikere i hele Norge, er det enkelt å få rask service på dine trucker.

Fordeler:
 • Feil oppdages og repareres raskt
 • Rask tilgang på reservedeler gjør at du får minimal tid med driftsstans 
 • Kort responstid fra et servicenettverk som strekker seg over hele Norge
 • Øk truckens levetid ved regelmessig service 

Vi gjør alt vi kan for å sikre at truckene dine forblir produktive til enhver tid. Med rask reaksjonstid på nødvendige reparasjoner og regelmessig vedlikehold øker du levetiden, tilgjengeligheten og sikkerheten til truckene, og reduserer sjansen for skader på dem. I tillegg utdanner truckførerne gjennom ulike sertifiseringer/kurs og fullfører alle nødvendige sikkerhetskontroller på truckene. For å beskytter deg mot risiko som kan oppstå fra skadet lagerutstyr og  sikre investeringene dine, kan kvalifiserte reolkontrollører gå gjennom lageret med deg.

For at du skal kunne holde oversikt over kostnadene for hver enkelt truck og ha kontroll over utgiftene vil vi skreddersy din servicekontrakt for dine behov.


Reservedeler over natten

Alle dagene i året gjør ansatte i Jungheinrich alt de kan for at originale reservedeler raskt og trygt kommer dit de trenger å være. Vi har opparbeidet et effektivt globalt nettverk som forsyner deg med reservedeler. Alle serviceteknikere har et stort utvalg reservedeler tilgjengelig i sin bil og i tillegg finnes de fleste typer reservedeler også tilgjengelige på lager i Norge. I Kaltenkirchen, nær Hamburg har Jungheinrich et reservedelssenter som har over 100 000 originale gaffeltruckdeler tilgjengelige i godt over 10 år. Parts Online er en Jungheinrich app hvor du enkelt kan bestille en hvilken som helst reservedel, døgnet rundt og uansett hvor du er. Bare ett klikk, og reservedelen er på vei til deg.

Fordeler:

 • 98,5 prosent tilgjengelighet av reservedeler.
 • Originale reservedeler gjør at trucker, automatiserte systemer og lagerutstyr beholder sin verdi.
 • Over 100 000 originale reservedeler som er tilgjengelige i mer enn 10 år.
 • Kvalifisert for garanti med originale reservedeler.

Vi gjør vårt ytterste for deg hele døgnet

Service og support for automatiserte systemer og lagerutstyr

Jungheinrich-service og -support for automatiserte systemer og lagerutstyr er der for deg hele døgnet. Vi gjør vårt ytterste for at ditt system skal fungere på et gjennomgående høyt nivå.

Du kan velge mellom individuelle Jungheinrich service- og supportpakker som garanterer deg maksimal kostnadskontroll og åpenhet. Med forskjellige servicepakker som flextjenester, intervalltjenester, premiumtjenester og materialstyring, samt individuelle støttenivåer, sikrer vi jevn drift og økt levetid for systemene dine.

Fordeler:

 • Sikrer høy systemtilgjengelighet og pålitelighet.
 • Kostnadssikkerhet og gjennomsiktighet gjennom individuelle service- og supporttilbud.
 • Sparer tid gjennom tett samarbeid om support og service. 
 • Gaffeltruckservice som inneholder inspeksjon og vedlikehold øker systemlevetid 
 • Økt ytelse gir deg mer tid til kjernevirksomheten

Vi får automatiserte systemer og lagerutstyr raskt i gang igjen gjennom aktiv involvering søk og feilretting. Våre programvareeksperter løser problemet via ekstern tilgang eller så vil en av våre spesialutdannede serviceteknikere komme til ditt lager innen kort tid.

Vår supporttjeneste tilbyr deg også assistanse med WMS og kontrollsystemer, automatiserte kjøretøyer og radiodata- og IT-systemer.

Vi gir deg gjerne råd om den beste løsningen for deg.


Ta kontakt nå!


Kontakt vår serviceavdeling direkte 

Telefon

464 24 105

Snøplog til gaffeltruck
Snøplog til gaffeltruck

Er du lei av å måtte vente på at andre skal hjelpe deg med å rydde bort snø?

Med en snøplog som ekstrautstyr til gaffeltrucken din kan du rydde bort all snøen selv, når som helst!

Vær forberedt til de vinterdagene hvor snøen laver ned og arbeidsplassen din raskt må være ryddet og klar til å losse og laste varer.

Se vårt utvalg av snøploger

Snøplog Jungheinrich-shop8 LOW.jpg

      

Snøploger som er lett å ta i bruk

De romslige gaffellommene gjør at snøplogen enkelt festes på gaflene, slik man gjør med skjøtegafler / gaffelforlengere. En sikkerhetsbolt festes bak gaffel og sikrer at plogen er festet riktig.

Plogen kan vinkles i tre brøyteposisjoner; 30° vinkel til høyre eller venstre og rett frem, og sørger for at snøen skyves til den ene eller andre siden eller fremover.


Snøplog Jungheinrich-shop7 LOW.jpg     

Fjærende blad gjør plogen mer behagelig å bruke

De fleste utendørsarealer er ikke helt flate og uten hindringer. Derfor er plogen konstruert med fjærende blad som gir etter for faste hinder. For eksempel kumlokk og fartsdumper.

plog føtter     

Høydejusterbare blader bestemmer hvor mye snø du vil fjerne

Noen ganger trenger man å fjerne absolutt all snø helt ned til bakken, andre ganger trenger man bare å fjerne det øverste laget. Disse snøplogene er produsert med en justerbar "fot", som gjør at du enkelt kan endre i hvilken høyde du ønsker plogen skal jobbe.

     

Lang levetid

Snøploger som brukes ned mot asfalt og bakke blir overtid slitt, det kommer man ikke utenom. Derfor har denne snøplogen utbyttbart slitestål som forlenger levetiden og gjøre det til et produkt du kan ha glede av i mange vintre! 

 bestill din nye SNØPLOg i dag 

Truckførerkurs
Truckførerkurs

Meld deg på kurs i dag

TRYKK HER FOR Å MELDE DEG PÅ TRUCKFØRERKURS HOS JUNGHEINRICH

Jungheinrich er sertifisert som opplæringsvirksomhet for gaffeltrucker og kan derfor gjennomføre opplæring av truckførere og utstede kompetansebevis (truckførerbevis/trucklappen) i henhold til arbeidsmiljøloven og gjeldende forskrifter.

I Norge er det påkrevd at enhver som betjener en truck skal ha gjennomført godkjent truckførerkurs. De som ikke kan vise til slik opplæring er ikke kvalifiserte førere, og har etter loven ikke rett til å betjene en truck. Ved å gjennomføre et godkjent truckførerkurs hos oss økes både truckføreren sin kompetanse og sikkerheten og lønnsomheten i bedriften.


Vi tilbyr opplæring i følgende truck klasser:

Klasse T1 - lavtløftende palletruck, palletruck med plattform til fører inntil 10 tonn.

Klasse T2 - skyvemast- og støttebenstrucker.

Klasse T3 - sidestablende trucker, høytløftende plukktrucker og føreløftende trucker.

Klasse T4 - motvektstrucker med mast eller teleskopbom.

Klasse T5 - sidelastere.

Klasse T8 - stor motvektstruck over 10 tonn.

Klasse C1 - teleskoptruck med fast bom.

Klasse C2 - teleskoptruck med svingbar bom.

Vi tilbyr opplæring i følgende lift klasser:

Klasse A - bomlift

Klasse B - sakselift

Klasse C - lift montert på lastebil (kun bedriftsintern opplæring).

I tillegg holder vi HMS kurs:

Trygg på truck

Evakuering og redningskurs høytløftende truck.


Jungheinrich Norge har kurssteder i Oslo, Bergen, Sandnes og Trondheim. Hvis ingen av disse kursstedene passer, kan vi tilby praktisk kjøring ute hos bedrift i hele Norge.

TRYKK HER FOR Å MELDE DEG PÅ TRUCKFØRERKURS HOS JUNGHEINRICH

Hvilken jekketralle passer best for deg?
Hvilken jekketralle passer best for deg?

Denne kjøpeguiden for manuelle jekketraller hjelper deg å bestemme hvilke gaffeldimensjoner, hjul og ruller du trenger til din arbeidsplass.

- Hvilken hjultype trenger du? og trenger du enkle- eller tandem lasthjul?

- Hvilken gaffellengde bør du gå for, og hvilken bredde trenger du på tvers av gaflene?

- Bør du velge hurtigløft eller ikke?


Vi tilbyr tre ulike type styrehjul

Nylon styrehjul

Nylon%20styrehjul.png

- Ideell på rene industrigulv og harde overflater. 

- Optimalt der det kreves høyere nivå av hygiene for eksempel i Næringsmiddelindustrien

- Lav rullemotstand.

- Lager mer støy når hjulet er uten gummi eller polyuretan.

- Tilgjengelig i hvit og sort utgave, hvit er kun på rustfri og galvanisert utgave.

 

Vulkollan®-polyuretan

-Passer for alle bruksområder.

- Anbefalt for tunge belastninger.

- Krysser enkelt hindringer (for eksempel ekspansjonsfuger).

- Nesten lydløs under reise.

- Lav rullemotstand.

Gummi

- Der det kreves enda mer til stillegående drift

- Anbefales for myke overflater eller fuktighetsrike områder
  (på grunn av økt grep).

- Ikke egnet til bruk som krever høyt nivå av hygiene
  (kan etterlate spor på gulv).

- Ikke til bruk på gulv med metallrester.

 

Våre traller kan levers med to forskjellige gaffelhjul oppsett

Enkle (single) lasthjul

Enkle%20vulkollan%20lasthjul_vertikal_liten_4MB.png - Enklere å plassere riktig i 'Europallen' ved løft fra langside

Tandem (dobbel / boggi) lasthjul

Doble%20vulkollan%20lasthjul_vertikal_liten_4MB.png

- Klatrer enklere over terskler og rusk på gulv           

- Hindrer slag lyd og skader ved bruk på flisegulv

- Forbedrer kjøringen på ujevn bakke og hindring.

Gaffel lengde på jekketrallen

Hos oss kan du få gaffellengde fra 795 mm.
og helt opp til 2400 mm.

Her er en oversikt over de mest brukte gaffellengdene, og bruksområde.

Gaffellengde 795 mm. - Ideell for bruk på havlvpaller
- Passer på trange rom og i butikk lokaler
- Egnet til opptak av halvpaller og 'Europallens' langside

Gaffellengde 950 mm.   - Egnet til opptak av både 'Europallens' langside og kortside
- Ideell for bruk i trange rom eller på distribusjonsbil.
 

Gaffellengde 1150 mm. - Egnet til opptak av både 'Europallens' langside og kortside
- Ideell for generelt lagerbruk og distribusjonsbil.

Gaffel bredde på jekketrallen

AM22_gafler.jpg

Vi har flere forskjellige gaffel bredder i vårt sortiment.

Gaffelbredden definerer hvilken type pall du kan benytte jekketrallen til.

Den mest vanlige gaffelbredde er fra 520 mm. til 560 mm.
- Ideell for bruk på 'Europaller' 

Vi kan også tilby gaffelbredde på 680 mm.
- Nyttig for større industripaller og vil gi god stabilitet.
- Kan ikke benyttes på 'Europallens' kortside.
- Modeller med denne gaffelbredden har vi ikke lagt ut i nettbutikken,
  ta kontakt om du ønsker et tilbud på jekketralle med denne bredden.

 

Jekketraller med hurtigløft

Med hurtigløft kan du med kun tre pumpeslag løfte pallen opp fra gulvet
- Ideelt for rask håndtering av paller med lav vekt
- NB! Hurtigløft funksjonen kobles ut ved last over 120 kg
- Kan føles litt treg i løft av tung last (last over 120 kg)
Kjøp elektrisk jekketralle, palletruck eller pallestabler på nett!
Kjøp elektrisk jekketralle, palletruck eller pallestabler på nett!

Vårt utvalg 

Enten du kaller dem en pallelaster, en ledetruck, en snile, en pallejekk, om du trenger en manuell jekketralle eller en elektrisk jekketralle - hos Jungheinrich Norge SHOP finner du den rette løsningen for deg.

Jekketraller - enkel flytting av paller

En jekketralle er den enkleste måten å flytte varer som står på paller. Når du skal velge riktig jekketralle er din første og viktigste vurdering å finne ut hvor tung lasten du trenger å flytte er, for å vite hvilken kapasitet på palletruck du trenger.

De mest standard jekketrallene kan løfte/flytte opp til 2200 kg, som oftest er 2 tonn maksimalt av hva du kan greie å flytte selv manuelt.

Neste trinn er å velge hvilken gaffeldimensjoner som kreves. Den mest kjøpte konfigurasjonen fra Jungheinrich Norge SHOP er 1150 mm (lang) x 540 mm (bredde over gaflene), men det kan avhenge av hvilken type pall du flytter mest. Trenger du annen bredde over gaflene enn det du finner i nettbutikken vår er det bare å ta kontakt.

Din tredje beslutning er å velge hjulkonfigurasjon og materiale. Styrehjul er ofte tilgjengelig i nylon, gummi eller polyuretan, mens gaffelrullene vanligvis er tilgjengelige i nylon eller polyuretan og kan velges som enkelt- eller tandem.

Mens polyuretanhjul med tandem lastehjul vanligvis er litt dyrere, er disse foretrukket av mange på grunn av redusert støy og jevn kjøring. Hvilken du velger avhenger av ditt bruk og hva som er riktig for deg.

I tillegg finnes det andre alternativer som "hurtigløft", som hever gaflene og paller de første få centimeterne fra bakken med mindre pumpeslag.

Elektriske palletrucker - reduserer belastning på kropp og ansatte

En elektrisk palletruck er ideell for å flytte palleterte gjenstander over mellomstore til lange avstander på jevne overflater. En slik truck er også til stor hjelp for å redusere belastningen på ansatte som jevnlig bruker manuelle palletrucker.

For å velge riktig elektrisk palletruck må du vite vekten av lasten du flytter og hvor ofte og langt du kjører trucken. Sørg for å velge en truck med en lastekapasitet som passer til den maksimale vekten du trenger for å forflytte deg, og hvis du bruker trucken regelmessig, kan det være lurt å unngå trucker som er designet kun for lettere bruk.

Til slutt må du velge gaffeldimensjoner. Gaffellengde på 1150 mm er den vanligste, men avhengig av pallene som transporteres, eller plass du må jobbe i, kan andre konfigurasjoner passe bedre for deg.

Elektriske palletrucker finnes også med vekt for effektiv varekontroll ved innkommende og utgående varer, og for å unngå overbelastning av lastebiler.

Elektriske støttebenstrucker - perfekt for plukkoppgaver

Elektriske støttebenstrucker er perfekt for innsetting og uthenting av varer og for sporadiske plukkoppgaver – uansett løftehøyde og transportstrekning. Best egnet for korte strekninger og middels lange strekninger. 

Når du skal kjøpe en støttebenstruck er det viktig å vite løftehøyde og truckens totale byggehøyde (hvor høy den er når masten er lukket). I tillegg må du vite hvor tungt du skal løfte før du bestemmer deg for en bestemt.

Rustfri jekketralle - der hygiene er viktig

En jekketralle av rustfritt stål er ideell for matindustrien eller alle miljøer der hygiene er av stor betydning. Disse jekketrallene er nemlig 100 % rustfrie. Rustfrie ståljekketraller er populære der det er høyt korrosjonsnivå - for eksempel i kjemisk industri og kjøtt- og fiskeforedling.

Vi tilbyr også en kostnadseffektiv galvanisert jekketralle i SHOP, som er designet spesielt for utendørs bruk. Selv om galvanisert jekketraller ikke tilbyr de samme omfattende hygienestandardene som rustfrie ståltrucker, gir den deg korrosjonsbeskyttelse på grunn av dens varmforsinkede overflate.

Kombinert jekketralle og løftebord

En saksejekketralle kan brukes som jekketralle, løftebord og arbeidsbenk - noe som gjør det til et allsidig tillegg til ditt lager eller verksted.

Tilgjengelig som manuelt-hydraulisk eller elektrohydraulisk. En manuell-hydraulisk saksheisepalletruck har ofte en "hurtigløft" -funksjon for å hjelpe til med det første løftet og med å redusere pumpeslag. En elektrohydraulisk sakseløftpalltruck kan løfte paller til ønsket høyde ved å trykke på en knapp.

Jekketralle med vekt

En jekketralle med vekt lar deg flytte og veie varene dine med en i håndvending. Å veie palleterte varer ved å bruke en pallelaster med vekt kan være nyttig for innkommende varekontroll, bestemme fraktvekter og unngå overbelastning av lastebiler.

Jungheinrich Norge SHOP har en rekke produkter med vekter tilgjengelig, både manuelle og elektrisk.

Fortsatt vanskelig å velge riktig?

Hvis du ønsker mer hjelp, råd eller bare ønsker å snakke mer om dine individuelle behov, kan du kontakte oss via kontaktskjema, eller hente telefonen og ringe oss på 02350 - vi er her for å hjelpe deg.

Jekketraller
Jekketraller

Hos oss får du et bredt utvalg av jekketraller. Du kan velge mellom modeller i robust kvalitet og enestående design, med ulike funksjonaliteter og størrelser.

Jungheinrich®: Premium Jekketraller

Jungheinrich®-serien vår er utviklet og designet av det mekaniske ingeniørselskap Jungheinrich AG og er preget av førsteklasses produkter som er holdbare og ergonomiske.

Disse produktene er av utmerket kvalitet. Det betyr at jekketrallene gjør hverdagsbruk en fornøyelse og arbeid enklere. Jekketrallene har patenterte håndtak med løft-dra-senk funksjon, både for venstre- og høyrehendte, som gjør håndteringen av Jungheinrich® jekketraller så praktisk som mulig.

Den integrerte hurtigløfteren som du finner på noen av våre jekketraller lar deg også håndtere kraft, tid og kostnader mer økonomisk. Du trenger bare å pumpe 3 ganger til pallen er gulvfri og pumpe 5 ganger til for å nå maksimal løftehøyde på trallen.

Arbeidet vil også gjøres enklere for deg med den støydempede utformingen av Jungheinrich ® jekketraller, da du ikke blir forstyrret av irriterende lyder når du bruker trucken.

De galvaniserte modellene eller modellene som er i rustfritt stål er korrosjonsbestandige og kan brukes i matindustrien eller andre fuktige miljøer der høy luftfuktighet er vanlig.

Vi trenger ditt samtykke!

Hvis du vil snakke med oss via chat, må du gi oss tillatelse til å aktivere funksjonelle informasjonskapsler. Vi kan aktivere for deg hvis du trykker på knappen "Godta alle informasjonskapsler" , eller du kan konfigurere informasjonskapslene ved å velge "Informasjonskapselinnstillinger".