Lift klasse C

Lift klasse C

Det finnes 3 ulike lift typer, klasse A, B og C. I denne artikkelen går vi gjennom hva lift klasse C er og hva du trenger å ta hensyn til ved bruk av lifter i denne klassen.

Hva er lift klasse C?

C lift, eller lift klasse C, er Kjøretøymontert personløftere. Med andre ord så er det lifter som er montert på bil eller annet kjøretøy. Disse liftene kommer med bom, teleskop, saks, knekkarm eller stige. Personløfter klasse C drives som regel av kjøretøyets forbrenningsmotor, og liftene har normalt større kapasitet og rekkevidde enn lift klasse A og B.

For å lese mer om de andre lift klassene, sjekk ut disse artiklene:
“Lift klasse A"
“Lift klasse B"

Vekten på lift klasse C ligger mellom ca. 3500-50 000 kg. Arbeidshøyden på mellom ca. 14-105 meter. Personløfterne i klasse C har en rekkevidde på opptil ca. 40 meter, og arbeidskapasiteten går fra omtrent 200-500 kg.

Hvilke hensyn trenger man å ta ved bruk av lift klasse C?

Normalt så kommer C-lift med støtteben. For å sørge for sikker bruk er det viktig at man følger bruksanvisningen og støttebenene anvendes som beskrevet. 

Det er også viktig å huske at for å flytte lift klasse C til et nytt arbeidssted kan det være behov for å ha førerkort i klasse C eller C1. Dette fordi totalvekten til kjøretøyet ofte overstiger 3500 kg.