Oversikt

Som utgiver av dette nettstedet, vet Jungheinrich hvor viktig det er for deg at dine personlige data blir behandlet konfidensielt. Vi vil derfor forsikre deg om at vi overholder alle lovpålagte krav til personvern og datasikkerhet. I det følgende vil vi gi deg detaljert informasjon om arten, omfanget og formålet som personopplysninger brukes i våre onlinetilbud og det tilknyttede nettstedet.

Det er mulig å besøke vårt nettsted uten å gi noe informasjon om deg selv. Når du åpner nettstedet Jungheinrich Shop, blir det utvekslet ulike informasjonsstykker mellom sluttapparatet og serveren vår. Mer informasjon om dette er gitt i følgende avsnitt på denne siden om formål med databehandling.

I samsvar med kravene i den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR), har du forskjellige rettigheter som du kan hevde mot oss. Disse inkluderer retten til å motsette deg utvalgte typer databehandling, særlig databehandling til reklameformål. Mer informasjon om dette er gitt i delen "Dine rettigheter" på denne siden.

Hvis du har spørsmål angående hvordan vi håndterer personvern, kan du når som helst ta kontakt med selskapets personvernansvarlige. Du finner relevant kontaktinformasjon i følgende avsnitt.

Detaljer om enheten som er ansvarlig for behandling av data og kontakten med personvernombudet for firmaets data

Datasikkerhetsansvarlig hos Jungheinrich Norge kan kontaktes på adressen nedenfor, FAO personvernombudet, eller via data.info@junghenrich.no

Juridisk merknad

Ansvarlig for innholdet på nettstedet:

Forlegger:

Jungheinrich Norge
Adresse: Alf Bjerckes vei 30, 0596 Oslo
Tlf: + 02350
E-post: kontakt@jungheinrich.no

Formål med databehandling, rettslige grunnlag og legitime interesser forfulgt av Jungheinrich og kategorier av mottaker

Generell informasjon

Vi behandler brukernes personopplysninger utelukkende i samsvar med de relevante personvernbestemmelsene. Dette betyr at brukerdata bare behandles der det er lovlig tillatt, dvs. hvor databehandling enten er:

 • lovpålagt (artikkel 6,  paragraf 1 (c) GDPR),
 • nødvendig for utførelsen av en kontrakt (artikkel 6, paragraf  1 (b) GDPR),
 • i tråd med våre legitime interesser (artikkel 6, paragraf 1 (f) GDPR),
 • eller der brukeren har gitt samtykke (artikkel 6, paragraf 1 (a) GDPR).

Personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse blir ikke registrert med mindre du gir denne informasjonen frivillig, f.eks. som del av et nyhetsbrev, en søknad eller en henvendelse.

Bare hvis du har gitt oss ditt forutgående samtykke, eller hvis du ikke har innvendt i den grad lovbestemmelser tilsier det, vil vi også bruke disse dataene til produktrelaterte markedsføringsformål.

Tilgang til nettstedet

Når du går inn på nettstedet vårt, sender nettleseren som brukes på sluttapparatet, automatisk informasjon til serveren for nettstedet/applikasjonen vår, som er midlertidig lagret i en loggfil. Vi har ingen innflytelse på dette. Følgende informasjon blir også registrert uten innspill og blir lagret til den automatisk blir slettet:

 • IP-adressen til den internettaktiverte enheten som ber om forespørsel
 • Dato og klokkeslett for tilgang 
 • Navnet og URL-en til filen du har tilgang til
 • Nettstedet/applikasjonen som ble brukt for å få tilgang (henvisningsadresse)
 • Nettleseren du brukte, og eventuelt operativsystemet til datamaskinen din som er aktivert, og navnet på tilgangsleverandøren.

Det rettslige grunnlaget for behandling av IP-adressen er artikkel 6, paragraf 1 (f) av GDPR. Vår legitime interesse oppstår fra følgende formål for datainnsamling. Husk at dataene som samles inn ikke gir oss noen direkte indikasjon på din identitet og at vi ikke trekker noen konklusjoner i denne forbindelse. Vi bruker IP-adressen til sluttapparatet ditt og dataene oppført ovenfor for følgende formål:

 • For å sikre at en jevn tilkobling blir opprettet
 • For å sikre at nettstedet vårt gir en god, jevn brukeropplevelse
 • Å vurdere systemsikkerhet og stabilitet

Vi bruker også informasjonskapsler, sporingsverktøy, målrettingsmetoder og plugins for sosiale medier på nettstedet vårt. Den nøyaktige prosedyren og hvordan dataene dine brukes til dette formålet, blir forklart nærmere i seksjoner om online tilstedeværelse og nettstedoptimalisering og innebygging av tjenester og tredjepartsinnhold.

Nyhetsbrev

Via nyhetsbrevet vårt kan du motta nyheter og aktuelle tilbud fra Jungheinrich. Det å melde seg på nyhetsbrevet er frivillig, og databehandling i den forbindelse skjer på grunnlag av ditt samtykke, jf. personvernforordningen artikkel 6 første ledd bokstav a.

Til å sende ut nyhetsbrev bruker vi de internettbaserte tjenestene til leverandøren Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Tyskland. Vi sender automatisk ut personlig tilpasset e-post. I henhold til artikkel 28 i personvernforordningen har vi inngått en avtale om dette med leverandøren. I avtalen har leverandøren forpliktet seg til bare å behandle brukerdata i tråd med våre instrukser og til å etterleve regelverket om personvern. Videreformidling av opplysninger til tredjepart i personvernforordningens forstand skal ikke forekomme.

Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet. Nederst i hvert nyhetsbrev finner du en lenke du kan bruke til å melde deg av. Du kan også melde deg av nyhetsbrevet via lenken i bunnteksten på nettsidene eller via e-post til nyhetsbrev@jungheinrich.no.

Å komme i kontakt

Når du tar kontakt med oss (via et kontaktskjema eller via e-post), blir brukerinformasjonen som blir gitt brukt til å behandle forespørselen i henhold til artikkel 6 (1b) DGPR (for utførelse av en forhåndsavtale). Brukerdetaljene kan bli lagret i våre Customer Relationship Management-systemer ("CRM-system"), eller sammenlignbar forespørseloppsett. Vi bruker CRM-systemet for å behandle brukerdata bare i samsvar med vår personvernpolicy og for å overholde EUs personvern.

Innbygging av tjenester og tredjepartsinnhold

Generelt

For å gjøre vårt selskap mer kjent, bruker vi sosiale plugins på vår hjemmeside på grunnlag av artikkel 6, paragraf 1 (a) av GDPR (samtykke) for følgende sosiale nettverk: Facebook, LinkedIn, Twitter og Google+. Ansvaret for drift i samsvar med datapersonvern skal sikres av den aktuelle leverandøren.

Vi bruker også innhold og tjenestetilbud fra tredjeparter inne i vårt online-tilbud for å benytte innholdet og tjenestene deres, for eksempel videoer, skrifter og verktøy for å kunne optimalisere, kommunisere og drifte  vårt onlinetilbud på grunnlag av ditt samtykke som definert i artikkel 6, paragraf 1 (a) av GDPR.

FriendlyCaptcha

Vi bruker tjenesten «Friendly Captcha» fra Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3–5, 82237 Wörthsee på nettsiden vår. Friendly Captcha blir brukt for å sjekke om data er lagt inn på nettsiden vår (for eksempel i et kontaktskjema) av et menneske eller automatisk program. Friendly Captcha samler inn følgende loggdata for dette formålet:

 • forespørsels-topptekstene (request headers) «brukeragent» (User-Agent/UA), «opprinnelse» (Origin request header) og «henvisning» (Referrer request header).
 • det kryptografiske puslespillet som nettleseren din skal løse.
 • versjonen av skjermelementet Friendly Captcha brukt på vår nettside. 
 • et tidsstempel.
 • en anonymisert teller per IP-adresse. IP-adressen blir anonymisert av Friendly Captcha ved hjelp av en enveis avtrykksfunksjon.

Friendly Captcha ber ikke om annen eller personlig informasjon, som navn, e-post og nettprofiler. 

Databehandlingen i forbindelse med bruk av Friendly Captcha blir utført for å sikre nettsidene våre. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er personvernforordningen artikkel 6 første ledd bokstav f. Vår legitime interesse ligger i å oppfylle de juridiske kravene for å trygge sikkerheten ved databehandlingen. Ytterligere informasjon om hvordan Friendly Captcha behandler dataene dine, finner du på nettstedet og i personvernerklæringen til leverandøren i følgende lenker: https://friendlycaptcha.com/, personvernerklæring: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.

Google Analytics

Hvis du har valgt å godta informasjonskapsler for ytelse og statistikk i verktøyet vi bruker for å innhente samtykke (samtykke iht. personvernforordningen artikkel 6 første ledd bokstav a), kommer vi til å bruke Google Analytics på nettsidene våre. Dette er en nettanalysetjeneste fra Google LLC (tidligere Google Inc.), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Selskapet som har ansvaret for å levere denne tjenesten i EU, er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland – i det følgende bare omtalt som Google.

Først og fremst bruker vi Google Analytics til å analysere nettsidene og tjenestene våre statistisk, slik at vi kan vareta vår berettigete interesse av fortløpende å kunne forbedre dem. Vi har inngått en avtale med Google om databehandling på oppdrag. Den inneholder standardklausuler som på omfattende vis regulerer personvern.

I denne sammenhengen blir det brukt informasjonskapsler som oppretter pseudonyme brukerprofiler og samler inn informasjon. Informasjonen det er snakk om, er blant annet:

 • Type nettleser og versjon
 • Språkinnstillinger
 • Operativsystem
 • Vertsnavnet til datamaskinen forespørselen kommer fra (IP-adresse)
 • Referrer URL (nettsida du besøkte før du havnet hos oss)
 • Tidspunktet serveren mottok forespørselen
 • Hvilke sider du har åpnet (URL og sidetittel)
 • Hendelser, for eksempel nedlasting av PDF-filer, klikk ved navigering osv.
 • Bruksatferd, for eksempel lengden på besøket, hvor langt ned på sida du blar, avbrudd

Informasjonen som blir samlet inn om din bruk av nettstedet, blir overført til serverne til Google via kryptert forbindelse (SSL, HTTPS) og lagret der under pseudonym identitet (Client ID).

Vi bruker bare Google Analytics med aktivert IP-anonymisering. Innenfor EU og EØS betyr dette at Google forkorter brukernes IP-adresse. Bare i unntakstilfeller blir hele IP-adressen overført til Google sine servere i USA og forkortet der. I tillegg til at Google LLC med sete i California i USA får opplysninger som er overført og lagret på denne måten, kan det, under bestemte rettslige forutsetninger, også forekomme at amerikanske styresmakter i enkelttilfeller krever tilgang til dem.

Dette er data Google på oppdrag fra oss bruker til å analysere hvordan nettilbudet vårt blir brukt, til å analysere hvorvidt kampanjene våre (for eksempel via reklameplattformen Google Ads) er vellykkete, til å lage rapporter om aktivitet knyttet til nettilbudet vårt og til å hjelpe oss med å utarbeide nye tjenester. På grunnlag av slike data er det mulig å opprette pseudonyme brukerprofiler.

Vi har stilt inn Google Analytics slik at data vi sender som er tilknyttet informasjonskapsler eller Client ID, automatisk blir slettet etter 14 måneder. Dermed er det bare aggregert informasjon som blir værende. Én gang i måneden sletter Google automatisk all informasjon som ikke lenger skal oppbevares.

Ved å velge riktig innstilling i nettleseren eller ved hjelp av programtillegg, har brukeren mulighet til generelt å forhindre lagring av informasjonskapsler og kjøring av skript som Google Analytics. Vi gjør oppmerksom på at det i enkelte tilfeller ikke vil være sikkert at du kan bruke alle funksjonene på nettstedet fullt ut.

Hvis du ikke vil at Google Analytics skal bli brukt, kan du forhindre dette med framtidig virkning ved å velge et av disse alternativene:

 • Hvis du allerede har gitt samtykke til at personopplysninger blir hentet inn, kan du når som helst og med framtidig virkning trekke dette ved å avvise bruk av informasjonskapsler i innstillingene for informasjonskapsler
 • Via denne lenken kan du laste ned og installere Google sitt offisielle programtillegg til blokkering av informasjonskapsler: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Når du gjør det, blokkerer nettleseren din Google Analytics på alle nettsider.
 • Via denne lenken finner du en informasjonskapsel du kan bruke til å hindre at Google Analytics innhenter opplysninger når du bruker den aktuelle nettleseren på denne nettsida også i framtida. Hvis du sletter informasjonskapslene i din nettleser, må du på nytt angi at informasjonskapselen til blokkering av Google Analytics skal brukes.

Mer informasjon og flere bestemmelser og innstillinger som gjelder personvern ved bruk av Google, finner du her:

Google Signals og Google Ads/DoubleClick

Hvis du har valgt å godta informasjonskapsler for ytelse og statistikk i verktøyet vi bruker til å innhente samtykke (samtykke iht. personvernforordningen artikkel 6 første ledd bokstav a), kommer vi også til å bruke utvidelsen Google Signals til Google Analytics. Også her vil leverandøren være Google LLC (tidligere Google Inc.), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Selskapet som har ansvaret for å levere denne tjenesten i EU, er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland – i det følgende bare omtalt som Google.

Via Google Signals innhenter Google Analytics (se avsnittet om Google Analytics) tilleggsinformasjon som demografiske data og interessekategorier knyttet til Google-brukere som har aktivert personlig tilpassete annonser i innstillingene sine. Google bruker disse opplysningene i kombinasjon med egne signaler som gjør det mulig å kjøre analyse på tvers av flere enheter. Google Analytics vil imidlertid bare sammenstille slike opplysninger som aggregerte rapporter i anonymisert form. Disse rapportene gjør det mulig å analysere generelle atferdsmønster. Vi kan ikke identifisere deg som person på denne måten.

Vi bruker Google Signals til bedre å kunne forstå den digitale brukerreisen og til å kunne vise brukere som allerede har besøkt nettsidene våre, personlig tilpassete annonser (remarketing). Til dette formålet oppretter Google Analytics bestemte målgrupper (såkalte Google Audiences) som tjenesten via reklameplattformen Google Ads og eventuelt DoubleClick-informasjonskapsler kan bruke som grunnlag til å vise annonser på tvers av flere enheter. Dermed kan Google bruke annonseringsnettverket sitt til å integrere reklame på blant annet søkemotoren, YouTube og andre Google-produkt, og på nettsider som tilhører tredjepart.

For å hjelpe kunder og annonsører til å tilpasse og administrere visning av annonser på nett vil Google under visse omstendigheter bruke DoubleClick-informasjonskapselen på nettsider som er knyttet til Googles annonseringsnettverk, og ved bruk av bestemte Google-tjenester. Når du besøker ei nettside og åpner eller klikker på annonser fra Google sitt annonseringsnettverk, kan det hende at nettleseren din lager en DoubleClick-informasjonskapsel. DoubleClick-informasjonskapselen som nettleseren din blir tildelt, er den samme som den som blir brukt når du besøker nettsider som bruker reklametjenesten DoubleClick. Hvis nettleseren din allerede har en DoubleClick-informasjonskapsel den har tilgang til, blir det ikke lagt inn flere.

Hvis du ikke godtar bruk av Google Signals, kan du trekke samtykke du allerede har gitt til markedsføringsformål i innstillinger for informasjonskapsler og deaktivere personlig tilpasset reklame via dine egne Google-innstillinger: https://adssettings.google.com/

Her finner du mer informasjon om Google Signals og om Google sine personvernbestemmelser:

Google Maps

Dette nettstedet bruker Google Maps for å skildre kart og lage ruteplaner. Google Maps drives av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ved å bruke dette nettstedet, samtykker brukeren i at Google, en av deres representanter eller en tredjepartsleverandør kan registrere, behandle og bruke data, som er automatisk samlet inn og lagt inn av brukeren (inkludert IP-adressen). Databehandlingen skjer basert på ditt samtykke som definert i artikkel 6, paragraf 1 (a) av GDPR. Vilkårene for bruk av Google Maps finner du på følgende lenke: https://www.google.com/help/terms_maps/

Tilleggsdetaljer om åpenhet og valg, så vel som personvernforskrifter, kan du finne på datasikkerhetssenteret på https://policies.google.com/privacy 

Google Tag Manager

På grunnlag av artikkel 6, paragraf 1 (a) av GDPR (samtykke), og som definert under “Generelt”, bruker vi Google Tag Manager. Denne tjenesten gjør det mulig å administrere nettstedkoder via et grensesnitt. Google Tag Manager implementerer koder. Ingen informasjonskapsler er plassert, og ingen personlige data blir samlet. Google Tag Manager utløser andre tagger som kan samle inn data. Google Tag Manager har ikke tilgang til disse dataene. Hvis deaktivert på domene- eller informasjonskapselnivå, gjelder deaktivering for alle sporingskoder, i den grad de implementeres ved hjelp av Google Tag Manager. Mer informasjon om Google Tag Manager finner du i følgende lenke: https://www.google.com/tagmanager/use-policy.html

YouTube

På grunnlag av artikkel 6, paragraf 1 (a) av GDPR (samtykke) og som definert under “Generelt”, bruker vi funksjoner i YouTube-tjenesten som er innebygd på nettstedet vårt for å vise og spille av videoer. Disse funksjonene er levert av YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Du kan finne ytterligere informasjon i YouTube-personvernforordningen.

Her blir en avansert personvernmodus for data brukt, der brukerinformasjonen, i henhold til informasjon fra leverandøren, bare blir lagret når videoavspillingen er startet. Hvis du begynner å spille av en innebygd YouTube-video, bruker YouTube informasjonskapsler for å samle informasjon om brukeratferd. I følge informasjon levert av YouTube brukes dette blant annet til å lage videostatistikk, for å forbedre brukervennligheten og for å forhindre misbruk. Uansett om den innebygde videoen spilles av eller ikke, blir det opprettet en forbindelse til Googles "DoubleClick"-nettverk hver hver gang Jungheinrich-nettstedet blir åpnet, noe som kan utløse videre databehandling utover påvirkning fra Jungheinrich.

Brukere kan finne ytterligere detaljer om hvordan YouTube bruker informasjonskapsler i YouTube-personvernerklæringen for data på: https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines

Jungheinrich-chat

Du kan være trygg på at dine personopplysninger er sikre. Vi ønsker å tilby deg en enkel måte å komme i kontakt med oss på gjennom vår chatfunksjon Cognigy. Vennligst merk deg følgende informasjon i behandlingen av dine data:

 • Det er ikke nødvendig å oppgi personlig informasjon for å bruke Jungheinrich sin digitale assistent. Vi anbefaler at du ikke deler slik informasjon.
 • Ved å bruke vår digitale assistent samtykker du i denne personvernerklæringen. Behandlingen av dine personlige data som en del av chatfunksjonen er basert på ditt samtykke jf. personvernforordningen artikkel 6, første ledd bokstav a).
 • Alle data som samles inn i chatten blir slettet senest etter 30 dager. Dine data vil bli overført til tjenesteleverandøren Cognigy, som tilbyr chatfunksjonen. Cognigy er kontraktsmessig forpliktet til å beskytte dine data i samsvar med gjeldende personvernlover, og databehandling av Cognigy foregår utelukkende innenfor Den europeiske union (EU). Adresse: Cognigy GmbH, Speditionstrasse 1, 40221 Düsseldorf, Tyskland.
 • Jungheinrich AG, Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg, Tyskland er ansvarlig for behandlingen av dine personlige data i forbindelse med Jungheinrich sin chatfunksjon.

Ønsker du å komme i kontakt med vår kundeservice, blir du videresendt til menneskelige kunderådgivere inne i den digitale assistenten. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å bruke chatten. Alle personlige data lagret i forbindelse med bruk av chatten vil da bli slettet.

Overføring av data til tredjepart

Data overføres til tredjepart bare i tråd med lovkrav og bare som angitt i personvernerklæringen. Vi leverer brukerdata til tredjepart bare når dette for eksempel er påkrevd for kontraktsmessige formål på grunnlag av artikkel 6, paragraf 1 (b) av GDPR, eller på grunnlag av artikkel 6, paragraf 1 (a) av GDPR (samtykke) og som definert under “Generelt”.

Der vi bruker underleverandører for å tilby våre tjenester, tar vi juridiske forholdsregler og tilsvarende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger i samsvar med relevante lovbestemmelser.

Mottakere utenfor EU

Med unntak av behandlingen som er angitt i denne personvernerklæringen, overfører vi ikke dine data til mottakere med base utenfor Den europeiske union eller Det europeiske økonomiske området.

Dine rettigheter

Oversikt

I tillegg til retten til å trekke tilbake samtykke, har du også – hvis det er gitt av lovbestemte krav – følgende rettigheter:

 • Rett til å bli informert om personopplysningene vi har lagret om deg i samsvar med artikkel 15 av GDPR
 • Rett til korrigering av uriktige eller ufullstendige data i samsvar med artikkel 16 av GDPR
 • Rett til å slette dataene om deg lagret av oss i samsvar med artikkel 17 av GDPR, med mindre lovlige eller avtalefestede oppbevaringsperioder eller andre lovpålagte forpliktelser/rettigheter til ytterligere lagring må oppfylles
 • Rett til å begrense behandlingen av dataene dine i samsvar med artikkel 18 av GDPR
 • Rett til dataoverføring i samsvar med artikkel 20 av GDPR

Rett til tilbakekalling

Hvis brukeren ikke ønsker at Jungheinrich Norge skal ha aktiv databruk for interne formål, har brukeren rett til når som helst å trekke retten til slik bruk og behandling. Bare send en e-post til datenschutz@jungheinrich.de.

Datasikkerhet

All data personlig overført av deg, inkludert betalingsopplysningene dine, blir overført ved å bruke det generelt aksepterte og sikre standard SSL (Secure Socket Layer). SSL er en sikker og testet standard som for eksempel brukes til nettbank. Måter å identifisere en sikker SSL-tilkobling inkluderer følgende http (dvs. https: // ...) i adressefeltet til nettleseren din og hengelåssymbolet i den nederste delen av nettleseren.

Vi bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetsmetoder for å beskytte personopplysningene om deg, som vi lagrer mot manipulering, delvis eller fullstendig tap og mot uautorisert tilgang fra tredjepart. Våre sikkerhetstiltak gjennomgår kontinuerlig forbedring i samsvar med teknologisk utvikling.