Alt du trenger å vite om zoneCONTROL

Alt du trenger å vite om zoneCONTROL

Hva er zoneCONTROL?

zoneCONTROL er et innovativt assistansesystem utviklet av Jungheinrich for å forbedre sikkerheten og effektiviteten på lageret. Dette systemet er spesielt designet for å forhindre kollisjoner, regulere hastigheter, og sikre utsatte områder på lageret.

Hvordan fungerer zoneCONTROL?

zoneCONTROL benytter seg av sensorteknologi og programvare for å overvåke og regulere truckbevegelser. Assistansesystemet kan derfor hjelpe deg med blant annet å justere farten til truckene i gitte soner, åpne porter når kjøretøy nærmer seg, og generelt gjøre ferdsel på lageret tryggere får både sjåfører og gående ved å redusere risikoen for kollisjoner.

zoneCONTROL sine nøkkelfunksjoner

1. Kollisjonsforebygging

zoneCONTROL bruker sensorer for å oppdage hindringer og andre trucker i nærheten. Systemet advarer truckførere både på skjerm og ved lyd, og kan automatisk redusere hastigheten på truckene for å unngå kollisjoner dersom andre trucker eller personer befinner seg i samme sone samtidig.

2. Hastighetskontroll

Systemet kan regulere hastigheten på truckene basert på soner i lagerbygget. Dette sikrer at truckene opererer i gitte hastigheter i enkelte soner, noe som reduserer risikoen for ulykker og forbedrer sikkerheten for medarbeiderne.

3. Områdesikring

Med zoneCONTROL kan man opprette soner der bestemte regler gjelder, for eksempel lavere hastigheter, begrenset adgang eller åpning av dører når kjøretøy eller personer nærmer seg. Dette er spesielt nyttig i områder med høy aktivitet eller hvor farlige materialer håndteres.

4. Automatisk registrering

Systemet registrerer og dokumenterer alle hendelser og bevegelser på lageret. Dette gir verdifull innsikt i driften og kan brukes til å identifisere og løse ineffektiviteter.

Fordeler med zoneCONTROL

  • Økt sikkerhet: Reduserer risikoen for ulykker og skader på både personer, varer og kjøretøy.
  • Bedre effektivitet: Optimaliserer truckbevegelser og reduserer nedetid.
  • Kostnadsbesparelser: Mindre skader og effektiv drift fører til lavere kostnader over tid.
  • Skalerbarhet: Systemet kan tilpasses ulike lagerstørrelser og behov, og du kan bruke det på så stort område du selv ønsker.

 

Hvorfor velge zoneCONTROL?

Hovedmålet med zoneCONTROL er å forbedre sikkerheten på lageret ved å forhindre kollisjoner og ulykker, samt å optimalisere arbeidsflyten for bedre produktivitet.

Assistansesystemet fra Jungheinrich er en pålitelig og avansert løsning for lagerstyring som setter sikkerhet og effektivitet i sentrum. Med zoneCONTROL kan du være trygg på at lageret ditt opererer på en sikker og optimal måte med redusert risiko for person- og produktskader.

Implementering av zoneCONTROL

Å implementere zoneCONTROL på ditt lager er enkelt. Jungheinrich tilbyr full støtte gjennom hele prosessen, fra planlegging til installasjon og vedlikehold. Dette sikrer en sømløs overgang og rask oppstart.

Du velger helt selv i hvilke områder du ønsker å bruke assistansesystemet og hvilke funksjoner som skal brukes på de ønskede områdene.

På ASKO Sentrallager i Vestby har de tatt i bruk zoneCONTROL, dette kan du lese mer om på vår blogg.

Ønsker du å vite mer om zoneCONTROL eller å implementere det på ditt lager, ta kontakt med Glenn Bakke eller kundeservice.

 

Spørsmål og svar om zoneCONTROL

Hvor mye koster det å implementere zoneCONTROL, inkludert installasjon og vedlikehold?

Det er mange ulike faktorer som påvirker prisen på en installasjon. Det vil alltid gjennomføres en grundig befaring som avdekker kundens ønsker og behov før en pris kan bli gitt.

Hvor lang tid tar det å installere og få zoneCONTROL operativt på et lager?

Selve monteringen av alle komponenter på trucken vil avhenge av type truck som brukes, men et sted mellom 2 til 3 arbeidstimer.

Hvor ofte må zoneCONTROL vedlikeholdes, og hva innebærer dette vedlikeholdet?

Selve systemet eller komponentene krever ingen form for vedlikehold, men det kan forekomme at software krever en oppdatering ved eventuelle nye funksjoner.

Kan zoneCONTROL integreres med eksisterende lagersystemer og utstyr, eller kreves det nye investeringer?

Systemet vil kreve en ny investering.

Hvordan lagres og sikres data som zoneCONTROL samler inn, og hvordan kan man få tak i disse?

Det lagres ingen data i forbindelse med bruk av zoneCONTROL.

Hvilke bransjer eller typer lagerdrift ser størst fordeler med å implementere zoneCONTROL?

Bedrifter som har utfordringer med truck og gående personell i samme område ser fordeler med tanke på økt sikkerhet. Bedrifter som har begrenset med plass og uoversiktlige områder, samt begrenset adgang med tanke på kjørehøyder eller lignende vil også se store fordeler ved bruk av zoneCONTROL.

Tilbyr Jungheinrich en prøveperiode eller demo for potensielle kunder som ønsker å teste zoneCONTROL før de forplikter seg til et kjøp?

Nei, men vi vil sammen med kunden gjennomføre en grundig befaring for å se på utfordringer og diskutere løsninger. Samtidig har vi anledning til å ta nye kunder med til eksisterende referansekunder.

Hva skjer med zoneCONTROL-systemet i tilfelle strømbrudd eller andre tekniske problemer? Finnes det nødprosedyrer?

Ved tilfelle av strømbrudd vil ankeret miste sin evne til å kommunisere med truckene, som igjen da ikke har anledning til å motta varsler. Det finnes ingen nødprosedyre for nettopp dette.

zoneCONTROL er et assistansesystemfor å hjelpe truckførere og annet personell, og systemet kan ikke love at det ikke kan skje ulykker etter installasjon.