Hva er en snile?

Hva er en snile?

Snile er et samlebegrep for det som på fagspråket kalles elektrisk ledetruck, de blir også ofte referert til som elektrisk jekketralle eller palletruck. En snile truck brukes for å forflytte paller, og kan komme med kun elektrisk drift eller både elektrisk drift og løfting. Løftehøyden vil variere på typen snile, men tilsvarer det som trengs for å løfte pallen klar fra underlaget. 

Bruksområder og ledetruck sertifikat

Sniler/ledertrucker er den vanligste typen lavtløftende trucker, og brukes i butikker og lagere rundt om i verden. Ledetrucker brukes også ofte sammen med andre typer trucker på godsterminaler, siden de gjør det smidig å forflytte og lesse paller. 

En snile kan ha fast fører plattform, nedfellbar plattform eller ingen plattform. Hvordan sertifisering du trenger for å kjøre en snile vil variere basert på om den har en plattform. Dersom snilen ikke har en permanent førerplass kreves det kun dokumentert sikkerhetsopplæring, dette er også kjent som ledetruck sertifikat. Snile med plattform kategoriseres som T1 truck, og krever derfor klasse T1 truckførersertifikat. 

For å lese mer om dette, sjekk ut: “T1 truck - truckførerkurs og produkter”.

Ulike typer snile

Det finnes en rekke ulike typer sniler. De ulike typene snile har ulike egenskaper og bruksområder, som varierende løftehøyde og løftekapasitet. 
Nedenfor har du en oversikt over de ulike typene snile du finner her hos oss:

- Palletruck

- Elektrisk jekketralle