Oversikt

Som utgiver av dette nettstedet, vet Jungheinrich hvor viktig det er for deg at dine personlige data blir behandlet konfidensielt. Vi vil derfor forsikre deg om at vi overholder alle lovpålagte krav til personvern og datasikkerhet. I det følgende vil vi gi deg detaljert informasjon om arten, omfanget og formålet som personopplysninger brukes i våre onlinetilbud og det tilknyttede nettstedet.

Det er mulig å besøke vårt nettsted uten å gi noe informasjon om deg selv. Når du åpner nettstedet Jungheinrich Shop, blir det utvekslet ulike informasjonsstykker mellom sluttapparatet og serveren vår. Mer informasjon om dette er gitt i følgende avsnitt på denne siden om formål med databehandling.

I samsvar med kravene i den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR), har du forskjellige rettigheter som du kan hevde mot oss. Disse inkluderer retten til å motsette deg utvalgte typer databehandling, særlig databehandling til reklameformål. Mer informasjon om dette er gitt i delen "Dine rettigheter" på denne siden.

Hvis du har spørsmål angående hvordan vi håndterer personvern, kan du når som helst ta kontakt med selskapets personvernansvarlige. Du finner relevant kontaktinformasjon i følgende avsnitt.

Detaljer om enheten som er ansvarlig for behandling av data og kontakten med personvernombudet for firmaets data

Datasikkerhetsansvarlig hos Jungheinrich Norge kan kontaktes på adressen nedenfor, FAO personvernombudet, eller via data.info@junghenrich.no

Juridisk merknad

Ansvarlig for innholdet på nettstedet:

Forlegger:

Jungheinrich Norge
Adresse: Alf Bjerckes vei 30, 0596 Oslo
Tlf: + 02350
E-post: kontakt@jungheinrich.no

Formål med databehandling, rettslige grunnlag og legitime interesser forfulgt av Jungheinrich og kategorier av mottaker

Generell informasjon

Vi behandler brukernes personopplysninger utelukkende i samsvar med de relevante personvernbestemmelsene. Dette betyr at brukerdata bare behandles der det er lovlig tillatt, dvs. hvor databehandling enten er:

 • lovpålagt (artikkel 6,  paragraf 1 (c) GDPR),
 • nødvendig for utførelsen av en kontrakt (artikkel 6, paragraf  1 (b) GDPR),
 • i tråd med våre legitime interesser (artikkel 6, paragraf 1 (f) GDPR),
 • eller der brukeren har gitt samtykke (artikkel 6, paragraf 1 (a) GDPR).

Personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse blir ikke registrert med mindre du gir denne informasjonen frivillig, f.eks. som del av et nyhetsbrev, en søknad eller en henvendelse.

Bare hvis du har gitt oss ditt forutgående samtykke, eller hvis du ikke har innvendt i den grad lovbestemmelser tilsier det, vil vi også bruke disse dataene til produktrelaterte markedsføringsformål.

Tilgang til nettstedet

Når du går inn på nettstedet vårt, sender nettleseren som brukes på sluttapparatet, automatisk informasjon til serveren for nettstedet/applikasjonen vår, som er midlertidig lagret i en loggfil. Vi har ingen innflytelse på dette. Følgende informasjon blir også registrert uten innspill og blir lagret til den automatisk blir slettet:

 • IP-adressen til den internettaktiverte enheten som ber om forespørsel
 • Dato og klokkeslett for tilgang 
 • Navnet og URL-en til filen du har tilgang til
 • Nettstedet/applikasjonen som ble brukt for å få tilgang (henvisningsadresse)
 • Nettleseren du brukte, og eventuelt operativsystemet til datamaskinen din som er aktivert, og navnet på tilgangsleverandøren.

Det rettslige grunnlaget for behandling av IP-adressen er artikkel 6, paragraf 1 (f) av GDPR. Vår legitime interesse oppstår fra følgende formål for datainnsamling. Husk at dataene som samles inn ikke gir oss noen direkte indikasjon på din identitet og at vi ikke trekker noen konklusjoner i denne forbindelse. Vi bruker IP-adressen til sluttapparatet ditt og dataene oppført ovenfor for følgende formål:

 • For å sikre at en jevn tilkobling blir opprettet
 • For å sikre at nettstedet vårt gir en god, jevn brukeropplevelse
 • Å vurdere systemsikkerhet og stabilitet

Vi bruker også informasjonskapsler, sporingsverktøy, målrettingsmetoder og plugins for sosiale medier på nettstedet vårt. Den nøyaktige prosedyren og hvordan dataene dine brukes til dette formålet, blir forklart nærmere i seksjoner om online tilstedeværelse og nettstedoptimalisering og innebygging av tjenester og tredjepartsinnhold.

Nyhetsbrev

Via nyhetsbrevet vårt kan du motta nyheter og aktuelle tilbud fra Jungheinrich. Det å melde seg på nyhetsbrevet er frivillig, og databehandling i den forbindelse skjer på grunnlag av ditt samtykke, jf. personvernforordningen artikkel 6 første ledd bokstav a.

Til å sende ut nyhetsbrev bruker vi de internettbaserte tjenestene til leverandøren Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Tyskland. Vi sender automatisk ut personlig tilpasset e-post. I henhold til artikkel 28 i personvernforordningen har vi inngått en avtale om dette med leverandøren. I avtalen har leverandøren forpliktet seg til bare å behandle brukerdata i tråd med våre instrukser og til å etterleve regelverket om personvern. Videreformidling av opplysninger til tredjepart i personvernforordningens forstand skal ikke forekomme.

Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet. Nederst i hvert nyhetsbrev finner du en lenke du kan bruke til å melde deg av. Du kan også melde deg av nyhetsbrevet via lenken i bunnteksten på nettsidene eller via e-post til nyhetsbrev@jungheinrich.no.

Å komme i kontakt

Når du tar kontakt med oss (via et kontaktskjema eller via e-post), blir brukerinformasjonen som blir gitt brukt til å behandle forespørselen i henhold til artikkel 6 (1b) DGPR (for utførelse av en forhåndsavtale). Brukerdetaljene kan bli lagret i våre Customer Relationship Management-systemer ("CRM-system"), eller sammenlignbar forespørseloppsett. Vi bruker CRM-systemet for å behandle brukerdata bare i samsvar med vår personvernpolicy og for å overholde EUs personvern.

Innbygging av tjenester og tredjepartsinnhold

Generelt

For å gjøre vårt selskap mer kjent, bruker vi sosiale plugins på vår hjemmeside på grunnlag av artikkel 6, paragraf 1 (a) av GDPR (samtykke) for følgende sosiale nettverk: Facebook, LinkedIn, Twitter og Google+. Ansvaret for drift i samsvar med datapersonvern skal sikres av den aktuelle leverandøren.

Vi bruker også innhold og tjenestetilbud fra tredjeparter inne i vårt online-tilbud for å benytte innholdet og tjenestene deres, for eksempel videoer, skrifter og verktøy for å kunne optimalisere, kommunisere og drifte  vårt onlinetilbud på grunnlag av ditt samtykke som definert i artikkel 6, paragraf 1 (a) av GDPR.

FriendlyCaptcha

Vi bruker tjenesten «Friendly Captcha» fra Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3–5, 82237 Wörthsee på nettsiden vår. Friendly Captcha blir brukt for å sjekke om data er lagt inn på nettsiden vår (for eksempel i et kontaktskjema) av et menneske eller automatisk program. Friendly Captcha samler inn følgende loggdata for dette formålet:

 • forespørsels-topptekstene (request headers) «brukeragent» (User-Agent/UA), «opprinnelse» (Origin request header) og «henvisning» (Referrer request header).
 • det kryptografiske puslespillet som nettleseren din skal løse.
 • versjonen av skjermelementet Friendly Captcha brukt på vår nettside. 
 • et tidsstempel.
 • en anonymisert teller per IP-adresse. IP-adressen blir anonymisert av Friendly Captcha ved hjelp av en enveis avtrykksfunksjon.

Friendly Captcha ber ikke om annen eller personlig informasjon, som navn, e-post og nettprofiler. 

Databehandlingen i forbindelse med bruk av Friendly Captcha blir utført for å sikre nettsidene våre. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er personvernforordningen artikkel 6 første ledd bokstav f. Vår legitime interesse ligger i å oppfylle de juridiske kravene for å trygge sikkerheten ved databehandlingen. Ytterligere informasjon om hvordan Friendly Captcha behandler dataene dine, finner du på nettstedet og i personvernerklæringen til leverandøren i følgende lenker: https://friendlycaptcha.com/, personvernerklæring: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.

Google Maps

Dette nettstedet bruker Google Maps for å skildre kart og lage ruteplaner. Google Maps drives av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ved å bruke dette nettstedet, samtykker brukeren i at Google, en av deres representanter eller en tredjepartsleverandør kan registrere, behandle og bruke data, som er automatisk samlet inn og lagt inn av brukeren (inkludert IP-adressen). Databehandlingen skjer basert på ditt samtykke som definert i artikkel 6, paragraf 1 (a) av GDPR. Vilkårene for bruk av Google Maps finner du på følgende lenke: https://www.google.com/help/terms_maps/

Tilleggsdetaljer om åpenhet og valg, så vel som personvernforskrifter, kan du finne på datasikkerhetssenteret på https://policies.google.com/privacy 

Google Tag Manager

På grunnlag av artikkel 6, paragraf 1 (a) av GDPR (samtykke), og som definert under “Generelt”, bruker vi Google Tag Manager. Denne tjenesten gjør det mulig å administrere nettstedkoder via et grensesnitt. Google Tag Manager implementerer koder. Ingen informasjonskapsler er plassert, og ingen personlige data blir samlet. Google Tag Manager utløser andre tagger som kan samle inn data. Google Tag Manager har ikke tilgang til disse dataene. Hvis deaktivert på domene- eller informasjonskapselnivå, gjelder deaktivering for alle sporingskoder, i den grad de implementeres ved hjelp av Google Tag Manager. Mer informasjon om Google Tag Manager finner du i følgende lenke: https://www.google.com/tagmanager/use-policy.html

YouTube

På grunnlag av artikkel 6, paragraf 1 (a) av GDPR (samtykke) og som definert under “Generelt”, bruker vi funksjoner i YouTube-tjenesten som er innebygd på nettstedet vårt for å vise og spille av videoer. Disse funksjonene er levert av YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Du kan finne ytterligere informasjon i YouTube-personvernforordningen.

Her blir en avansert personvernmodus for data brukt, der brukerinformasjonen, i henhold til informasjon fra leverandøren, bare blir lagret når videoavspillingen er startet. Hvis du begynner å spille av en innebygd YouTube-video, bruker YouTube informasjonskapsler for å samle informasjon om brukeratferd. I følge informasjon levert av YouTube brukes dette blant annet til å lage videostatistikk, for å forbedre brukervennligheten og for å forhindre misbruk. Uansett om den innebygde videoen spilles av eller ikke, blir det opprettet en forbindelse til Googles "DoubleClick"-nettverk hver hver gang Jungheinrich-nettstedet blir åpnet, noe som kan utløse videre databehandling utover påvirkning fra Jungheinrich.

Brukere kan finne ytterligere detaljer om hvordan YouTube bruker informasjonskapsler i YouTube-personvernerklæringen for data på: https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines

Userlike

I tråd med (artikkel 6,  paragraf 1 (a) GDPR) Samtykke bruker dette nettstedet Userlike live chat-programvare produsert av selskapet Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Tyskland. Du kan bruke Userlike til å chatte med våre ansatte i sanntid. Ved starten av chatten blir følgende personopplysninger samlet:

 • Dato og klokkeslett for chatten
 • Nettlesertype / versjon
 • IP adresse
 • Operativsystem brukt
 • URL til det tidligere besøkte nettstedet
 • Mengden sendt data og hvis (valgfritt) oppgitt av deg: fornavn, etternavn og e-postadresse.

Avhengig av forløpet av samtalen med våre ansatte, kan ytterligere personopplysninger bli gitt av deg i chatten. Typen av disse dataene avhenger av emnet på forespørselen din.

Ved å få tilgang til butikken vår og akseptere funksjonalitetscookies, lastes chat-widgeten inn som en JavaScript-fil fra AWS Cloudfront. Chat-widgeten representerer teknisk kildekode utført på datamaskinen din som gjør det mulig for chatten.

I tillegg lagrer vi samtalene (live chatter) i 12 måneder. Hensikten med dette er at kundene våre skal få hjelp uten å måtte gjennomgå en lang historie med forespørsler. Videre hjelper lagring av chattedata oss til å sikre sikkerheten til våre informasjonsteknologiske systemer og til å overvåke tjenestekvaliteten vår. Hvis du ikke ønsker at din live chat-historie skal lagres, ikke nøl med å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjon som er oppført nedenfor. Lagrede live chatter og andre av dataene dine blir deretter slettet av oss umiddelbart.

Ytterligere informasjon finner du i vilkårene for databehandling av Userlike.

Overføring av data til tredjepart

Data overføres til tredjepart bare i tråd med lovkrav og bare som angitt i personvernerklæringen. Vi leverer brukerdata til tredjepart bare når dette for eksempel er påkrevd for kontraktsmessige formål på grunnlag av artikkel 6, paragraf 1 (b) av GDPR, eller på grunnlag av artikkel 6, paragraf 1 (a) av GDPR (samtykke) og som definert under “Generelt”.

Der vi bruker underleverandører for å tilby våre tjenester, tar vi juridiske forholdsregler og tilsvarende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger i samsvar med relevante lovbestemmelser.

Mottakere utenfor EU

Med unntak av behandlingen som er angitt i denne personvernerklæringen, overfører vi ikke dine data til mottakere med base utenfor Den europeiske union eller Det europeiske økonomiske området.

Dine rettigheter

Oversikt

I tillegg til retten til å trekke tilbake samtykke, har du også – hvis det er gitt av lovbestemte krav – følgende rettigheter:

 • Rett til å bli informert om personopplysningene vi har lagret om deg i samsvar med artikkel 15 av GDPR
 • Rett til korrigering av uriktige eller ufullstendige data i samsvar med artikkel 16 av GDPR
 • Rett til å slette dataene om deg lagret av oss i samsvar med artikkel 17 av GDPR, med mindre lovlige eller avtalefestede oppbevaringsperioder eller andre lovpålagte forpliktelser/rettigheter til ytterligere lagring må oppfylles
 • Rett til å begrense behandlingen av dataene dine i samsvar med artikkel 18 av GDPR
 • Rett til dataoverføring i samsvar med artikkel 20 av GDPR

Rett til tilbakekalling

Hvis brukeren ikke ønsker at Jungheinrich Norge skal ha aktiv databruk for interne formål, har brukeren rett til når som helst å trekke retten til slik bruk og behandling. Bare send en e-post til datenschutz@jungheinrich.de.

Datasikkerhet

All data personlig overført av deg, inkludert betalingsopplysningene dine, blir overført ved å bruke det generelt aksepterte og sikre standard SSL (Secure Socket Layer). SSL er en sikker og testet standard som for eksempel brukes til nettbank. Måter å identifisere en sikker SSL-tilkobling inkluderer følgende http (dvs. https: // ...) i adressefeltet til nettleseren din og hengelåssymbolet i den nederste delen av nettleseren.

Vi bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetsmetoder for å beskytte personopplysningene om deg, som vi lagrer mot manipulering, delvis eller fullstendig tap og mot uautorisert tilgang fra tredjepart. Våre sikkerhetstiltak gjennomgår kontinuerlig forbedring i samsvar med teknologisk utvikling.

Vi trenger ditt samtykke!

Hvis du vil snakke med oss via chat, må du gi oss tillatelse til å aktivere funksjonelle informasjonskapsler. Vi kan aktivere for deg hvis du trykker på knappen "Godta alle informasjonskapsler" , eller du kan konfigurere informasjonskapslene ved å velge "Informasjonskapselinnstillinger".