Hvilke farer lurer på lageret?

Hvilke farer lurer på lageret?

Når mennesker og maskiner jobber på samme sted er det nesten alltid fare for ulykker. Det finnes i dag ingen måter å 100% eliminere diss farene. Ved å være oppmerksom på hvilke farer som finnes på lageret og sette inn riktige tiltak kan du begrense skade på mennesker, utstyr og produkt. Under har vi listet opp noen mulige farer på lageret og hvordan forebygge disse.

Kollisjon med gående

På et lager er det alltid bevegelse. Mennesker går, varer flyttes og maskiner, som trucker og lifter, beveger seg. Mulighetene for kollisjon og nestenkollisjon er mange. For å sørge for færrest mulig ulykker er det aller viktigste å sørge for at alle som er på lageret er oppmerksom på hvilke farer som finnes og at de tar og følger de retningslinjene som er utarbeidet. 

Skader og ulykker som kommer av uoppmerksomhet eller ukontrollert utstyr er situasjoner som i stor grad kan unngås. Sjåfører som er oppmerksom på  og ikke kjører for fort og bruker riktig signalutstyr som lyd og lys har færre ulykker. I tillegg er det viktig at fotgjengere på lageret er oppmerksomme på hvilke farer og faresoner som finnes og tar riktige forhåndsreglene.

Gjenstander som faller fra høyde

Å lagre i høyden er ofte effektivt, men er også en kilde til kritiske ulykker. Når varer skal flyttes opp eller ned er det det viktig at sjåføren er oppmerksom og er opplært i å se om en last er i ubalanse, skadet eller plassert på en ødelagt pall. Dette er ikke kunnskap som kan overlates til intuisjon, men må læres. Når varer faller, kan det oppstå veldig farlige situasjoner, både hvis det står noe eller noen under eller om det fører til at trucken kommer i ubalanse. Å forstå fysikken som ligger bak hvordan last som er høyt opp oppfører seg, er en svært viktig del av opplæring og er med på å minske risiko for skade på mennesker og gods.

Truck som velter

Trucker som velter er svært farlig både for sjåfør og omgivelsene. Årsakene til velt er vanligvis misforståelse av truckens tyngdepunkt, ustabil eller feil lasting, ujevnt gulv, kjøring i bakke eller for høy fart i sving. Alle disse situasjonene er situasjoner som kan unngås med riktig og jevnlig opplæring, men det er også mulig å redusere risiko ved å investere i innebygd sensorutstyr som samler data og automatisk sender lyd eller lys signal når noe er på veil til å bli ustabilt. 

Vareflyt i omgivelser utenfor lager

Når en truck kjører på et lager eller i en produksjonsenhet har man som oftest god kontroll på hvilke mennesker som beveger seg i lokalet, og kan gi disse sikkerhetsopplæring. Men det er ikke alltid mulig å ha denne kontrollen, som hvis man må kjøre rundt i en butikk, byggevaresenter eller på en offentlig plass. I disse situasjonene kan man ikke lære opp alle involverte og det er derfor spesielt viktig at sjåføren er svært oppmerksom, alltid har sikkerhet i tankene og god visuell oversikt. 

Viktigheten av varselskilter

Hvor ofte leser du advarselskilter på arbeidsplassen din? Som oftest er svaret «en gang». Skilt som henger oppe over lang tid er ikke perfekte, men bør allikevel henges opp. Selv uten daglig oppmerksomhet på varselskilter så kan de redde liv ved at de skaper oppmerksomhet om en potensiell fare. Sørg for at skilt blir hengt opp, er klare, uten for mange instruksjoner på en gang og i god stand! Sørger de for å forhindre bare en farlig situasjon, er det verdt det!

Sørg for lyd- og lys varsler som fungere som de skal

Som en delt av rutinen for å kunne kjøre gaffeltruck skal alle trucker inspiseres før bruk. En viktig del av denne rutine er sjekk av lyd- og lys signaler. Disse signalene er svært viktig for å beskytte alle ansatte som beveger seg i omgivelsene. I tillegg er det viktig at alle som flytter seg rundt på lager er kjent med og tar hensyn til disse varselsignalene.

Spesifikke soner for kjørende og gående

Når det er mulig, bør gående og kjørende ha ulike og spesifikke trafikksoner, akkurat som i vanlig trafikk. Men det er ikke alltid mulig og da må man ha spesifikke trafikkregler for gående og kjørende. Det er også viktig at de gående er spesielt oppmerksomme og oppmuntres til å ta ansvar for egen sikkerhet og får riktig opplæring i hvilke farer som skann oppstå, og i hvilke situasjoner som er spesielt farlige.

Fotgjengerusynlighet er et alvorlig problem

Det er mange faktorer som spiller inn på hvor lett eller vanskelig det er for en sjåfør å se gående; distraksjoner, blinde hjørner, dårlig belysning og andre syns- eller hørselshindringer som hindrer sikt av fotgjenger. Det er viktig å ta alle slike hindringer med i risikoanalyse og sette søkelys på disse hindringene, både ovenfor sjåfør og gående.

Ønsker du å vite mer om sikkerhetssystemer fra Jungheinrich?

Vi har et bredt utvalg sikkerhetssystemer som er med å beskytte både truck, menneske, lager og varer.

Les mer på vår hjemmeside her

Vi trenger ditt samtykke!

Hvis du vil snakke med oss via chat, må du gi oss tillatelse til å aktivere funksjonelle informasjonskapsler. Vi kan aktivere for deg hvis du trykker på knappen "Godta alle informasjonskapsler" , eller du kan konfigurere informasjonskapslene ved å velge "Informasjonskapselinnstillinger".